Når sårtilhelingen stopper opp, må det endringer til


Forstå vitenskapen og utfør effektive endringer i behandlingen

Når sårtilhelingen stopper opp eller går for sakte er det ikke et alternativ å fortsette med den samme behandlingen. Noe må endres. For å vite hvordan du skal takle vanskelighelende sår må du forstå hvorfor tilhelingen stopper opp og hva som må til for å reACTivere prosessen. Her vil du finne informasjon om vitenskapen bak tilheling av sakte helende sår.

NB: flere av ressursene på denne siden er på engelsk