Sårkalkulator

Tiden er dyrbar når sår skal gro. For å unngå kroniske forløp av sår, smerter og ubehag for pasienter, ekstra tidsbruk og kostnader for bandasjeskift, bør du gripe inn tidlig med behandlingsopplegget ditt. Men, hvordan kan du vite om såret gror tilfredsstillende eller for sakte? Bruk kalkulatoren under og finn ut.

Sårstørrelse for 4 uker siden?
Sårstørrelse nå?

‹ Tilbake til brukerguide

Algoritmen brukt i beregningene til kalkulatoren er basert på publisert litteratur som angir sårtilhelingsrater.

  1. Sheehan P, Jones P, Giurini JM, et al. Percent changes in wound area of diabetic foot ulcers over a 4 week period is a robust predictor of complete healing in 12 week prospective trial. Plast. Reconstr Surg 2006; 117(7 suppl): 239S-244S
  2. An evidence based algorithm for treating venous leg ulcers utilizing the Cochrane database of systematic reviews, Howard M Kimmel et al. WOUNDS. 2013;25(9):242-250.