Woulgan Bioactive Beta-Glucan Gel er en behandling for både akutte og kroniske sår hvor sårtilheling har stagnert, såret antas å gro saktere enn normalt eller risikerer å stagnere. Woulgan har en unik formulering av gelegenskaper og beta-glukan noe som reaktiverer stagnert sårtilheling og akselererer sårtilhelingsprosessen.[1,2]

Det anbefales å initiere behandling med Woulgan etter 4 uker med standard behandling om responsen ikke er tilfredsstillende.
Det er dokumentert at diabetiske fotsår som viser mindre enn 40% reduksjon etter 4 uker har en 91% sjanse for å ikke gro i løpet av 12 uker[3].
I tillegg foreslår en publisert algoritme at for venøse leggsår vil mindre enn 40% heling på 4 uker bety risiko for at sår ikke gror ved standard behandling[4].

Indikasjoner

Når sårtilheling er stagnert eller antas å gå saktere enn forventet ved:

 • Diabetiske fotsår
 • Leggsår (enhver etiologi)
 • Trykksår
 • Transplantat- og donorområder
 • Åpne kirurgiske sår
 • Delhudsbrannsår
 • Skrubbsår, rifter og kutt

Sårforhold hvor Woulgan kan brukes

 • Tørr til medium sårvæske
 • Delvis til full tykkelsessår. Det kan hende at fulltykkelsessår ikke gror ved sekundærintensjon
 • Fibrin – opptil 75% av sårets overflate kan være dekket med tørr eller fuktig fibrin. Gelegenskapene vil løse opp fibrin
 • Nekrose – såret kan være dekket med opptil 75% gul eller svart nekrotisk vev. Før Woulgan påføres, debrider i henhold til lokal prosedyre
 • Fistel – Woulgan kan brukes på fistler, men noen fistler vil ikke gro uten operasjon
 • Sener og bein kan være eksponert. Woulgan er ikke skadelig for disse strukturene, men når sener og bein er synlige kan det hende at såret ikke vil gro ved sekundær intensjon

Forholdsregler

 • Effekten av Woulgan kan reduseres dersom pasienten er behandlet med systemiske steroider eller immunundertrykkende behandling
 • Infeksjon; en klinisk infeksjon bør behandles i henhold til lokale retningslinjer, men Woulgan kan benyttes i sammen med antimikrobielle terapier

Kontraindikasjon

 • Kjent allergi mot noen av komponentene i Woulgan

Hvordan påføre

 • Rens såret i henhold til lokal prosedyre
 • Debrider om nødvendig
 • Beskytt sårkantene hvis aktuelt
 • Dekk sårflaten med et tynt lag av Woulgan, unngå sårkantene
 • Påfør en passende sekundær bandasje
 • Alle skumbandasjer eller sårkontaktlag kan brukes
  • Unngå superabsorberende bandasjer
 • Legg på kompresjon eller avlastning om angitt
 • Påfør ny Woulgan hver gang bandasjen skiftes
 • Vanligvis to ganger i uken

For en kort beskrivelse av hvordan Woulgan fungerer og skal brukes, se videoen nedenfor.

Se etter disse kliniske forbedringene:

 • Renere sårbunn
 • Sunnere vev
 • Reduksjon i størrelse
 • Reduksjon i dybde

Behandlingsperiode

 • Gjør ny vurdering etter 4 ukers behandling med Woulgan og helhetlig pasientomsorg
 • Hvis ikke noen av bedringene beskrevet over inntreffer, vurder å avvikle behandlingen
 • Når forbedring er synlig, fortsett i en ny 4 ukersperiode eller til såret er grodd. Etter 8 ukers behandling med Woulgan, vurder sårtilhelingen og gå tilbake til standard behandling om passende
 • Dersom sårtilhelingen stopper opp eller stagnerer igjen, iverksett en ny 4 ukersperiode med Woulgan behandling, revurder og fortsett med Woulgan dersom forbedringer er synlige
 • Dersom såret forverres bør behandlingen avsluttes. Vurder de ulike grunnene for at såret ble verre; pasientkontroll, klinisk infeksjon, endringer ved bruk av kompresjon/avlastning eller endringer ved rensing eller dekkbandasjer

Kliniske observasjoner når Woulgan brukes

 • Økt inflammasjon kan forventes, det er viktig å ikke forveksle dette med infeksjon
 • Noen ganger kan såre starte å væske mer etter noen få dager

Woulgan er ikke:

 • En behandling for å fjerne biofilm
 • Woulgan kan brukes etter debridering og kan forhindre nydannelse av biofilm
 • En behandling for infiserte sår, hvis såret er klinisk infisert
 • Behandle infeksjonen i henhold til lokal prosedyre, Woulgan kan brukes samtidig så lenge væskenivået er lav til moderat
Dersom du ønsker å laste ned og/eller skrive ut brukerveiledningen, kan du gjøre det her.

Referanser
 1. Can activation of body’s own key cells in wound healing, wound macrophages, make a positive contribution in the treatment of chronic wounds? Ingrid Skjaevelend and Rolf E Engstad, SÅR, volume 21 no 4.
 2. Macrophage stimulating agent soluble yeast B-1,3/1,6-glucan as a topical treatment of diabetic foot and leg ulcers: A randomized, double blind, placebo-controlled phase II study. Zykova et al, Journal of Diabetes Investigation Volume 5, Issue 4 2014.
 3. Sheehan P, Jones P, Giurini JM, et al. Percent changes in wound area of diabetic foot ulcers over a 4 week period is a robust predictor of complete healing in 12 week prospective trial. Plast. Reconstr Surg 2006; 117(7 suppl): 239S-244S
 4. An evidence based algorithm for treating venous leg ulcers utilizing the Cochrane database of systematic reviews, Howard M Kimmel et al. WOUNDS. 2013;25(9):242-250.