Avanserte sårprodukt til sakte helende sår – kombinerer biologisk virkningsmekansime med brukervennlighet

PhD student Jostein Grip forsker på, og utvikler et nytt bandasjekonsept som skal få saktehelende sår til å gro, I et samarbeidsprosjekt mellom UiT – Norges Arktiske Universitet og Biotec BetaGlucans AS. Den nye bandasjen er videreutviklet fra sårgelen Woulgan som inneholder en aktiv beta-glukan komponent som kan reaktivere og akselerere sårtilhelingsprosessen ved å aktivere hvite blodlegemer i såret. Beta-glukanet vi bruker er isolert fra gjær og produseres av Tromsø-selskapet Biotec Beta-Glucans. Det er veldokumentert som bioaktiv substans og er vist seg å være spesielt effektiv på sår forklarer Grip.

Sakte helende sår kan føre til amputasjoner og forkortet levetid

Gjennom nærings-PhD’en sponset av Norges Forskningsråd, har Universitet i Tromsø – Norges arktiske universitet og Biotec BetaGlucans AS gått sammen for å løse et «glemt» problem. Sårbehandling har tradisjonelt hatt lav status innen helsefaget og de helsemessig utfordring rundt vanskelighelende sår har ofte blitt oversett til tross for store plager for pasientgruppen. I verste fall kan slike sår ende med amputasjon og det er også vist å være forbundet med forkortet forventet levealder forklarer Grip. En stor andel av sårpasientene er eldre mennesker uten en sterk interesseorganisasjon i ryggen som kan tale deres sak og kreve at det forskes på og utvikles bedre og mer effektive behandlingsregimer, i motsetning til f.eks forskning på kreft. Dette til tross for at sårbehandling utgjør en av de største utgiftspostene i helsevesenet og påvirker livskvaliteten til denne pasientgruppen sterkt. «For å sette det i perspektiv; en del kreftpasienter utvikler sår som bieffekt av behandlingen og mange av disse pasientene har uttalt at sårene har større negativ påvirkning på livskvaliteten enn selve kreftsykdommen» sier Grip. Dette på grunn av at sårene kan være veldig smertefulle, lukte vondt som gjør at pasientene isolerer seg, og at sårstell kan være svært tidkrevende som begrenser pasientenes daglige gjøremål.

Fra labbenken til behandlingsbenken

Å potensielt kunne hjelpe sårpasientene til bedre livskvalitet og en sårfri tilværelse er en stor motivasjon for Grip i hans doktorgradsarbeid.  Forskningen bygger videre på arbeid fra Universitetet i Tromsø og Biotec BetaGlucans, hvor beta-glukanene har blitt forsket på og optimalisert for kommersiell bruk i sårbehandling av sistnevnte.  Det er en jungel av sårbandasjer på markedet, men allikevel har ikke sårproblematikken blitt mindre. I tillegg til at sår har komplekse bakenforliggende årsaker, kan kanskje også det faktum at størstedelen av sårmateriellet ikke er effektivt nok eller enkelt nok å bruke, spille inn funderer Grip. «Meg bekjent er Woulgan det eneste avanserte sårproduktet som spiller på lag med immunforsvaret og påvirker cellene som styrer tilhelingsprosessen direkte.»

Bilde til venstre: Nanofibre med Beta-glukan  Bilde til høyre: Prototype på bandasje med inkorporerte Beta-glucan nanofibre

USA lengre fremme enn Europa

I Europa benyttes det i mindre grad avanserte sårprodukt sammenlignet med USA, hvor såkalte cellebaserte eller «biologics» terapier er mer utstrakt i bruk. Dette er det største sårmarkedet i verden og er dermed svært attraktivt for aktive sårprodukt som Woulgan. En begrensing for Woulgan er at den er en gel og kan i liten grad brukes på væskende sår, som er typisk for en del kroniske sår. Å tilføre en gel på veldig våte sår kan gi problemer med oppbløtende sårkanter og overskuddsvæske som igjen reduserer sårets evne til å gro forklarer Grip. Den enkelte behandlers preferanser når det kommer til bandasjer spiller også inn, hvor noen foretrekker tørre bandasjer over geler.

Enkel bruk, men avansert og effektiv virkning.

Det er også viktig at avanserte og effektive sårprodukter er enkle i bruk, så enkle at de ikke krever spesielt utstyr eller mye opplæring for å bruke. Dette er viktig siden mye av sårbehandlingen foregår ute i hjemmehelsetjenesten, som i motsetning til sykehus har begrenset tilgang til avansert utstyr sier Grip. Det er jo også kostnadsbesparende om behandling kan foregå hjemme i stedet for at pasienten opptar sykehussenger i påvente av bandasjeskift, og at pasienten eller pårørende kan gjøre noe av bandasjeskiftene selv.

Grip har under sitt doktorgradsarbeid jobbet med å utvikle en tørr sårbandasje basert på Woulgan teknologien. Etter mye uttesting og optimalisering foreligger nå en prototype som i pre-kliniske tester (dyremodell) har vist svært god effekt i sårtilheling. Den tørre bandasjen kunne tilby behandling med avanserte biologiske prinsipper som jobber sammen med immunforsvaret for å få sår til å gro, men som samtidig kommer i et enkelt format som alle kan bruke i behandling av sår. «Alle klarer jo legge på en bandasje» sier Grip. Det er enda en vei frem både produksjonsmessig med å oppskalere dette til industriell bruk samt godkjenningsprosessen av myndighetene før den tørre bandasjen er klar på markedet, men potensialet er stort. «Jeg synes vi skylder sårpasientene de aller beste produktene vi kan lage» smiler Grip.

Les vitenskaplig artikkel om Beta-glukan nanofiber bandasje


6 responses to “Avanserte sårprodukt til sakte helende sår – kombinerer biologisk virkningsmekansime med brukervennlighet

 1. Congratulations, this sounds very exciting 🙂 How long will the approval process take about this?
  Very good news for patients!

  1. Thanks, we’re very exited about our pipeline products! It is too early to make any calls on the approval process and there are also more development work to be done before this is ready for the market, but it serves as a proof of concept and we believe that it will be a great addition to Woulgan Gel for both clinicians and patients.

    1. Vi har ikke sett kommersielle produkt som benytter hinne av kokt egg, men når det kommer til sår så finnes det dessverre ingen mirakelkurer hvor en behandling passer alle pasienter og alle sår. Dermed må sårbehandlere alltid vurdere hvert enkelt sår og tilpasse behandling til det og kombinere med kunnskap om generell sårbehandling og produkter tilgjengelig. Woulgan er ingen mirakelkur, men vi har sterkt dokumentasjon og mange sårpasienter har vært hjulpet av produktet.

  1. For obvious reasons we can’t comment on this here, any news will be communicated by Biotec BetaGlucans and guidance will be given at the quarterly presentations

Kommentarene er stengt.