På denne siden finner du publiserte studier om Woulgan, produktets ingredienser og virkemåte samt norske presentasjoner. På den engelske siden vil du også finne publiserte postere fra ulike internasjonale kongresser.

*Viktige publikasjoner er merket med stjerne.

Uttesting av gel med beta-glukan hos Stavanger Sykepleieklinikk

Birthe Sæle Håland, Vivi Grayston, Astrid Skåland, Rita Bügelmeyer 2018
Bladet “SÅR” 27, nr 1 2018

Les artikkel ›

Fallstudie på patienter med venösa bensår

Predota-Glowacka & Hartin
SårMagasinet nr3 2018

Les artikkel ›

Inflammation in chronic wounds – better than its reputation?

Article in English or Norwegian.
Skjæveland & Grønvoll, 2017
Sår

Read article in English ›

Les artikkelen på norsk ›

Can the activation of the body’s own key cells in wound healing, WOUND MACROPHAGES, make a positive contribution in the treatment of chronic wounds?

Article in English or Norwegian.
Skjæveland & Engstad, 2013
Sår

Read article ›

Norwegian Oral Presentation at NIFS 2015

Skjæveland & Gerdts

“The activation of macrophages leads to positive results in the treatment of chronic wounds in a Norwegian study”.

Download and read the full presentation ›
(Note: The presentation is in Norwegian)