Woulgan er en ny aktiv terapi som setter igong läkningsprosessen hos  längsamt läkande sår. Läs mer om hur Woulgan fungerar, publiserte studier och använd vår online sår-kalkylator för att ta reda på om såret läker tillfredsställande under.

Woulgan finns nu på avtal och är tillgänglig i Dalarna,Örebro,Västmanland,Södermanland,Uppland samt i hela Region Kalmar inklusive kommunerna og bestilles gjennom er vanliga kanaler.

För mer information kontakta oss direkt: contact@woulgan.com