Woulgan Bioactive Beta-Glucan Gel har typiske gelegenskaper som bidrar til optimal fuktig sårhelingsmiljø, fukter nekrotisk vev og støtter autolytisk debridering. Den aktive ingrediensen er løselig beta-glukan (SBG). SBG har evnen til å stimulere immunforsvaret og aktivere hvite blodceller, spesielt makrofager [1]. Makrofager er nøkkelspillerne i sårtilhelingen og skiller ut signalmolekyler som er viktige for tilheling. I tillegg dirigerer de hele sårtilhelingsprosessen [2]. Makrofager øker vertsforsvaret, fremmer og løser inflammasjon, fjerner døde celler og vev, støtter celleproliferering og gjenoppretting av vev etter at et sår har oppstått [3]. På tvers av de ulike fasene i sårtilhelingsprosessen er aktive makrofager essensielle (Tabell 1).

Tabell 1. Makrofagens rolle i de ulike fasene av sårheling.
Fase Involverte celler Funksjon og aktivitet
Hemostase Blodplater Koagulering
Inflammasjon Makrofager
Nøytrofile

Vevsmakrofager

 • Varsler og tiltrekker nøytrofile celler til såret
 • Fagocytose av debris og dødt vev
 • Produksjon av cytokiner og vekstfaktorer
Proliferasjon Makrofager
Fibroblaster
Myofibroblaster
Keratinocytter

Makrofager

 • Produserer signalmolekyler for angionese
 • Aktiverer fibroblaster til kollagenproduksjon
 • Tiltrekker og aktiverer myofibroblaster for sårsammentrekning
 • Produserer vekstfaktorer for celledeling
Remodellering Fibroblaster
Makrofager
Fibrocytter
Fibrocytter er «kloner» av makrofager og fibroblaster som bistår med modellering av kollagen

SBG er den hjelpende medisinske substansen i Woulgan og har positive effekter på nydannelse av blodkar, celleproliferering og sårsammentrekningen gjennom behandlingen inntil såret har grodd. De positive effektene av SBG i behandling av diabetiske fotsår har blitt forsket på, og det er vist en statistisk signifikant positiv effekt av komplett sårtilheling i løpet av åtte uker, sammenlignet med placebokontroll.[4]

Videre har SBGs virkemåte i Woulgan blitt studert i diabetiske musemodeller hvor total sårtilheling, nydannelse av blodkar, celleproliferering og sårsammentrekning ble vurdert. I disse studiene ble Woulgan sammenlignet med placebo. SBG hadde positive effekter på alle de undersøkte parameterne, og Woulgan visste seg å være betydelig bedre enn andre eksisterende produkter i denne studien (ref. Skjæveland & Engstad). Forbedret celleproliferering og nydannelse av blodkar kan forklares av aktivering av makrofager ved hjelp av SBG stimulering.


Referanser
 1. Raa, J. Immune modulation by non-digestible and non-absorbable beta-1,3/1,6-glucan. Microbial Ecology In Health And Disease, 26. 2015 doi: http://dx.doi.org/10.3402/mehd.v26.27824
 2. Brancato SK, Albina JE. Wound macrophages as key regulators of repair origin, phenotype, and function. Am J Pathol. 2011;178(1):19–25.
 3. Koh TJ, DiPietro LA. Inflammation and wound healing: the role of the macrophage. Expert Rev Mol Med. 2011;13:e23.
 4. Zykova SN, Balandina KA, Vorokhobina NV, et al. Macrophage stimulating agent soluble yeast b-1,3/1,6-glucan as a topical treatment of diabetic foot and leg ulcers: A randomized, double blind, placebo-controlled phase II study. J Diabetes Investig. 2014;5(4):392–399.