Helseøkonomi

Kostnadene for å behandle kroniske sår er store. På tvers av Europa er det estimert at 2-4% av alle utgifter for helsetjenester brukes på sår, og tallene stiger[1–3]. Den gjennomsnittlige kostnaden for å behandle sår varierer fra omtrent 60 000 – 98 000 NOK per år[3]. I England brukes det mer enn £5 milliarder (56 milliarder NOK) på å behandle sår hvert år, basert på prognoser fra nåværende lokale budsjett for helsevesenet[4].

Økende kostnader

Kostnader kan potensielt øke fremover, ettersom andelen av den eldre befolkningen med større utbredelse av komorbide diagnose øker[5]. Pasienter med et flertall langsiktige diagnoser, slik som diabetes, vaskulære sykdommer og fedme, er i ferd med å bli normen fremfor unntaket – og antall mennesker med kompliserende faktorer er estimert til å øke[6]. Videre, ettersom befolkningen i Europa blir eldre og forekomsten av faktorer som forårsaker sår øker, vil kostnader sannsynligvis øke deretter[7].

Wound care expenditures in Europe
Figur 1. Sårpleieutgifter i Europa [1-4]

Ytterligere komplikasjoner

Det er større sannsynlighet for at stagnerte sår vil utvikle komplikasjoner, som for eksempel infeksjon, som igjen krever mer kostbare inngrep og hyppigere bandasjeskift. Begge deler stiller større krav til våre begrensende ressurser. Sårkomplikasjoner fører til lengre og mer intensiv behandling, utvidet sykehusopphold, gjeninnleggelse, og spesialmedisinske eller til og med kirurgiske inngrep[8]. Disse kostnadene kan hope seg opp dersom sykehusopphold forlenges da det ikke finnes tilstrekkelige systemer som tilrettelegger for tidlig utskriving, eller så er det en oppfattet eller faktisk mangel på kapasitet og kunnskap til å håndtere komplekse sår i nærmiljøet[8]. Faktisk er det estimert at mellom 25-50% av akutte sykehussenger er okkupert av pasienter med sår[3].

Når pasienter utskrives fra sykehus, utgjør sår som har vanskelig for å gro ytterlige kostnader når det gjelder varighet av behandling som kreves. Jo lenger tid sårtilhelingen tar, jo større blir behovet for skiftning av bandasje på en jevnlig basis, hvilket krever betydelig behandlingstid for deler av samfunnet og praktiserende sykepleiere[8]. Det ble gjennomført en studie i Sverige i en region bestående av 288 000 mennesker med en sårutbredelse på 2,4 per 1000 innbygger, hvor det kom frem at det var nødvendig med 57 fulltidssykepleiere for å håndtere bandasjeskifte alene[9].

Sårbehandling

Det er kritisk å velge riktig bandasje til riktig tid. Dette betyr å bruke den klinisk mest effektive bandasjen for såret, særlig for sår som har vanskelig for å gro og stagnerte sår. Sårbehandlingsregimet bør bidra til å kontrollere symptomer, fremme komplett tilheling og forbedre livskvalitet, og samtidig generere langsiktig sparing ved å minimere besøk av sykepleiere eller bruk av spesialister, samt forhindre infeksjon (eller verste fall en amputasjon senere)[10].

Woulgan Bioactive Beta-Glucan Gel bidrar til sparing

Økonomisk modellering viser at den sårhelende effekten av riktig bruk av den aktive sårbandasjen Woulgan Bioactive Beta-Glucan Gel gir betydelige sparingsmuligheter sammenlignet med å bruke standardbandasjer (Figur 1).

Figur 2. Behandlingskostnader i forsøksbefolkning* [11]
WOULGAN Standard behandling Differanse
Gjennomsnittlig behandlingskostnader per grodde sår
12 uker
52 uker**
29 000 NOK
30 000 NOK
41 000 NOK
53 000 NOK
-12 000 NOK
-15 000 NOK
Gjennomsnittlig behandlingskostnader for å nå standard behandlings tilhelingsrate (37%)
9300 NOK 15 200 NOK -5900 NOK

**Beregnet fra ekstrapolert data av PP-populasjonen

Siden Woulgan er tiltenkt stagnerte sår eller som har vanskelig for å gro, kan de langsiktige besparelsene på tvers at helsesystemet være enda større. Dataene over er publisert i JWS (Journal of Wound Care) 2017: “The cost-effectiveness of a novel soluble beta-glucan gel”.


Pasientens livskvalitet

Sår som har vanskelig for å gro kan ha en stor ødeleggende innvirkning på pasientens velvære som overgår helsevesenets direkte kostnader og i tillegg kreve ytterligere helsekostnader. Selv om pasienter som lever med sår er bekymret for den langsiktige tilhelingen, kan de ofte være mer fokusert på de kortsiktige faktorene som eksempelvis smertereduksjon eller lukt, eller å kunne delta i vanlige dagligdagse aktiviteter[12].

Pasienter som ikke kan opprettholde eller øke aktivitetsnivået kan oppleve å forverre sårets tilstand (for eksempel: når mobilitet er positivt for å håndtere komorbiditeter). Angst og depresjon er ofte forbundet med lange behandlingsperioder av stagnerte sår og pasienter kan ende opp med å velge bort behandlingsopplegget initiert[12]. I slike tilfeller kan behovet for mer intensiv sårbehandlingsterapier eller bruken av andre tjenester (for eksempel mental helse) belaste helsevesenet ytterligere.

Oppsummering

Woulgan er en gel som er behagelig for pasienter. Den bidrar til å stimulere pasientens immunrespons, hvilket kan føre til raskere tilheling av sår som har blitt – eller er i risikosonen for å bli – stagnerte. Disse faktorene kan hjelpe til å øke pasientens tilfredshet og oppmuntre dem til å fortsette med sine behandlingsregimer – som ikke bare retter seg mot problemer angående livskvalitet, men også har potensiale til å spare ressurser for helsevesenet.


Referanser
 1. Purwins S, Herberger K, Debus S, et al. Cost-of-illness of chronic leg ulcers in Germany. Int Wound J. 2010;7(2):97–102.
 2. Hjort A, Gottrup F. Cost of wound treatment to increase significantly in Denmark over the next decade. J Wound Care. 2010;19(5):173–4, 176, 178, 180, 182, 184.
 3. Posnett J, Gottrup F, Lundgren H, Saal G. The resource impact of wounds on health-care providers in Europe. J Wound Care. 2009;18(4):154–161.1.
 4. Using Nanova Therapy System in Practice: a round table discussion. London: Wounds UK. 2015;11(4):Supplement
 5. Department of Health (DOH). Comorbidities: A framework of principles for system-wide action. London: DOH, 2014. Accessed November 2015 at: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/307143/Comorbidities_framework.pdf
 6. Department of Health (DOH). Long term conditions compendium of information: third edition. London: DOH, 2012. Accessed November 2015 at: https://www.gov.uk/government/publications/long-term-conditions-compendium-of-information-third-edition
 7. Moore ZE, Cowman S. Repositioning for treating pressure ulcers. Cochrane Database Syst Rev. 2009 Apr 15;(2):CD006898. doi: 10.1002/14651858.CD006898.pub2.
 8. Dowsett C. Breaking the cycle of hard to heal wounds: balancing cost and care. Wounds Int 2015;6(2):17–21
 9. Lindholm C, Bergsten A, Berglund E. Chronic wounds and nursing care. J Wound Care 1999;8(1):5–10
 10. Vowden P. Hard-to-heal wounds Made Easy. Wounds Int 2011;2(4)
 11. Zykova SN, Balandina KA, Vorkohobina N, et al. Macrophage stimulating agent soluble yeast β-1,3/1,6-glucan as a topical treatment of diabetic foot and leg ulcers: A randomized, double blind, placebo-controlled phase II study. J Diabetes Invest 2014;5(4):392–9
 12. International consensus. Optimising wellbeing in people living with a wound: An expert working group review. London: Wounds International, 2012.